مـردان واقعی وفــادار ترند ...
چراکه آنــها وقت ندارند بــه دنبال زنــان دیگر باشنــد
زیرا به دنــبال پیدا کردن راه هـای جدیدی برای دوســت داشتن همســ ف ـــر زندگی خود هستند ..


نگاه به نامحرم کوچکترین ضربش به شما ... دلسردی از همسره ... چه زن، چه مرد ...

منبع اصلی مطلب : من انقلابی ام
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مرد واقعی